drone kiralama  video ve fotograf çekimi Alfavizyon Drone Kiralama
turkish documentary film production
iş güvenl,iği filmi yapım şirketi

İş Güvenliği Eğitim Filmi Videoları     /    Turkey Job and Worker Video Film

İş ve İşçi ve güvenliği nedir?

 

İş sağlığı ve güvenliği; işin yapılması sırasında iş yerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ile ilgilenen bilim dalıdır. Bir kuruluşun gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm insanların (çalışanların, geçici işçilerin, alt yüklenici çalışanlarının, ziyaretçilerin, müşterilerin ve işyerindeki herhangi bir kişinin) sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörleri ve koşulları inceleyen bilim dalı olarak tanımlanmaktadır.

 

İşyerinde çalışan işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamayı, bir başka ifadeyle, işyerinde doğabilecek, iş kazası ve meslek hastalıkları gibi her türlü riske karşı gerekli tedbirleri almayı, bu husustaki şartları yerine getirmeyi, bu hedefleri yerine getirmeye yardımcı olabilecek araç-gereçlerin noksansız bulundurulmasını öngören, genelde bunların uygulanmasından işverenin sorumlu tutulduğu ve/fakat işçilerin de, öngörülen tedbirlerle ilgi olarak usul ve şartlara uymalarını isteyen bir kavramdır.

 

Şehir Hatları Yolcu Güvenlik Filmi

iş ve işçi güvenliği tanıtım filmi
  • İş  Güvenliği İle İlgili Eğitici Filmlerin Yapımı
  • Şantiyelerde  Güvenliği Filmlerin Yapımı
  • İş yeri güvenli çalışma ve üretim filmleri yapımı
  • Üretim hattı güvenlik filmleri yapımı
  • Yolcu emniyet kuralları filmi yapımı
  • Eğitim filmleri yapımı

Şehir Hatları Yolcu Emniyeti Güvenlik Filmi

 

Vapur yolculuklarında yolcuların kendi güvenlikleri için dikkat etmesi gereken kuralları uluslararası normlara bağlı kalarak anlatan güvenlik eğitim filmi. 2013

 

Yönetmen: M. Adil Yalçın

Görüntü Yönetmeni: Turhan Yavuz

job an worker safety film make turkey

Dünyadan en çarpıcı  iş ve işçi güvenliği filmleri örnekleri

Made with Adobe Muse